Grönebo, äntligen är förskolan färdig


Grönebo, äntligen är förskolan färdig

Grönebo, äntligen är förskolan färdig och öppnar för barnen i mitten av januari!

Det är en modern förskola som erbjuder lärmiljöer av hög kvalitet. Förskolans lokaler är utformade med fyra hemvistpar och varje hemvistpar är indelat i två hemvister. Vi kommer att arbeta åldershomogent, med barn i ålder 1–3 år och 3–5 år. Varje hemvistpar har ett gemensamt ämnesrum inspirerat från Läroplanen för förskolan. De olika ämnesrummen är bygg och konstruktion, IKT, naturvetenskap och teknik, samt musik, drama och rytmik. Förskolan har även andra gemensamma lokaler, såsom ateljé, rörelserum, bibliotek, sagogrotta och olika kryp in där endast barn har tillträde. Våra lärmiljöer skall uppmuntra till lek, rörelse och kreativitet, samt anpassas efter barnens intresse och behov.  

Utomhusmiljön är arkitektritad i samarbete med personal, genomgående i naturmaterial som inbjuder till lek och rörelse. 

Leken utgör grunden för barns utveckling och lärande, det är en självklar del i vårt arbete. För oss är det viktigt att barnen ska ges möjlighet att få upptäcka, utforska och uppleva så mycket som möjligt under sin tid på förskolan. En central del i förskolan är köket och restaurangen, måltidspedagogik är genomgående på kommunens förskolor. På Grönebo har måltidschefen varit delaktig i kökets utformande, det har anpassats till det arbetssätt som ska ge barnen en sund inställning till måltiden. 

Grönebo ingår i ett forskningsprojekt, Framgångsfaktorer för funktionella förskolelokaler, via Högskolan i Gävle. Forskningsprojektet syftar i sin helhet till att belysa vilka framgångsfaktorer i förskolans lokaler som stödjer förskolans uppdrag och det dagliga arbetet med barn, utifrån verksamhetens organisation och arbetssätt. Vi ser fram emot att ta del av de nya kunskaperna om viktiga faktorer bakom hållbara och välfungerande utbildningsmiljöer i framtidens förskolor.

Vi ska lägga grunden för det livslånga lärandet och ge varje barn förutsättningar att lära och utvecklas.