Internationellt besök i förskolan


Internationellt besök i förskolan

Ett trettiotal medarbetare, studerande och forskare från Sydkoreas utbildningsväsende har besökt en av kommunens förskolor, Grönebo där Lars Hansson, som är rektor på den förskolan, stod för värdskapet. Ett mycket spännande besök där vi berättade om svensk förskola och vad som är unikt med den. Vi poängterade vikten av barns inflytande och att undervisning i förskolan sker via leken. Vidare fick de ta del av vårdnadshavarnas engagemang och på vilka sätt vi arbetar med det. Vi fick ta del av att det finns en del likheter såsom vikten av barns lekande, olikheter i forma av hur de arbetar med vårdnadshavarna.

Ett intresse från besökarna gällande utbildning för de som arbetar i förskolan gjorde att rektor för vuxenutbildningen Johanna Segercrantz berättade om hur man kan studera till barnskötare på en av kombinationsutbildningarna.

Rektor på Svenshögs förskola Jeanette Meyer berättade vidare om hur studierna till förskollärare bedrivs. Efter besöket fick vi väldigt positiv återkoppling gällande både mottagande och information, så positivt så det kommer nya besökare den 9 augusti! Det ser vi fram emot och därefter kommer ni att kunna läsa betydligt mer om detta!