Nybyggnation Grönebo


Nybyggnation Grönebo

Grönebo förskola börjar nu ta form och byggnaden växer fram för varje dag. En byggnad som matchar det pedagogiska uppdraget som förskolan har i omsorg, utveckling och lärande. 

När kommunen inför byggnationen beslöt sig för att använda det ramavtal som fd SKR (nu Adda) tagit fram erbjöds man att vara med i ett forskningsprojekt. Burlövs kommun är nu en av tre kommuner i landet som deltar i projektet som inkluderar SKR, tre kommuner och Högskolan i Gävle. Syftet är att belysa erfarenheter av framgångsfaktorer för att skapa och använda funktionella förskolelokaler som stöder förskolans uppdrag i det dagliga arbetet. Grönebo förskola och Humlemadens förskola är representerade. 

Studien bygger på “gåturer” och fokusgruppsintervjuer med barn och anställda samt intervjuer med utbildningsförvaltningen. Centrala frågor på förskolorna är ”Vad kan man göra här?”, ”Vilka begränsningar har lokalerna?” och ”Förslag till förbättringar”. Högskolan i Gävle har varit hos oss under september/oktober månad och gjort dessa “gåturer” och fokusgruppsintervjuer. Tanken är sedan att göra detta på nya Grönebo förskola i början på 2023. Forskningsprojektet heter “Framgångsfaktorer för funktionella förskolelokaler” och vi ser fram emot att ta del av de nya kunskaperna om viktiga faktorer bakom hållbara och välfungerande utbildningsmiljöer i framtidens förskolor.