Dags att bygga en ny förskola!


Dags att bygga en ny förskola!

RUSTHÅLLAREGÅRDENS FÖRSKOLA   Förskolan mitt i byn som är placerad på en lummig, kulturhistorisk tomt och vid planeringen av förskolan har stor hänsyn tagits till detta. Hur bygger vi en modern förskola för 80 barn på en tomt som denna? Mycket arbete och ett nära samarbete med tillväxtavdelningen har resulterat i en byggnad som vi är stolta över att få vara med att bygga. I byggnaden ska vi fortsätta utveckla förskolan, med hållbara material och en färgsättning att trivas i ska vi tillsammans utmana och utmanas så att barnen får en förskoletid att minnas med kunskaper och erfarenheter att ta med sig vidare i livet.

Ambitionen att bibehålla växtligheten som en del i utemiljön och komplettera med framförallt ätbara växter att använda i förskolans måltider har varit centrala i planeringen. Fokus på cykelparkering istället för bilparkering för att mana till en bilfri förskola så man väljer en promenad eller cykeltur när man lämnar och hämtar. 

Förskolan beräknas vara klar att ta i bruk 2026.

Läs mer på burlov.se

Skissbild på förskola
Ritning över Rusthållaregårdens förskola