Lärmiljöprogram


Lärmiljöprogram

Burlöv kommuns förskolor skall vara mötesplatser som utmanar och inspirerar barnet genom att skapa olika möjligheter för lärande. Vi strävar efter att ha hållbara och genomtänkt utrustade lärmiljöer med utrymmen som kan ge grund och specialisering i allt från språkutveckling till utomhuslek. Förskolorna arbetar med måltidspedagogik i syfte att ge barnet ett sunt och hållbart förhållningssätt till dagens olika måltider.

Det är också en verksamhet med en lärandemiljö som bygger broar till och från omvärlden. Burlövs kommuns förskolor ska vara kreativa mötesplatser som utmanar och inspirerar barnet till nyfikenhet och ett livslångt lärande. Det skall vara en mötesplats för mångfald, för barn i olika åldrar.

Verksamheten ska värna om välmående både för barnet, personalen och tillvarata vår omvärld och vår miljö. Alla aktörer ska ha ett långsiktigt och hållbart agerande i den miljö som är så avgörande för barn som har förmånen av att få växa upp i Burlövs kommun.

Byggnaden ska också inbjuda till kollegialt lärande personalen emellan, vilket leder till utveckling av förskolans utbildning.