Hydroponiska odlingar


Hydroponiska odlingar

Under hösten kommer Måltidsenheten starta upp innovationsprojektet hydroponisk odling. Måltidsenheten kommer bygga upp tre mobila enheter som vi kommer flytta runt på förskolor, grundskolor och våra särskilda boende.

Att odla hydroponiskt innebär att du har en jordlös odling. Istället för att odla med jord odlar du med vatten och näring.

Den stora skillnaden mellan att odla i vatten jämfört med jord är att du börjar från noll. Du tillsätter precis så mycket näring som växterna behöver i varje tillväxtfas. Luftspalten du lämnar mellan plantan och vattnet gör att rotsystemet får tillräckligt med syre, hela tiden.

I hydroponiska system kan du enkelt odla sallad och kryddor. Det går även att odla chili, tomat och andra fruktbärande växter men de kräver lite mer plats då de behöver bli större plantor för att kunna blomma och bära frukt. Du får en stor skörd på liten yta, du slipper jord i inomhus och det är enkelt.

Det är svårt att misslyckas och plantorna växer snabbare eftersom de inte behöver leta efter näring och syre. Att kunna mäta och kontrollera näringsnivåerna gör det också enklare att se om något blivit fel.

Syftet är att lära våra medborgare alternativa odlingssätt och hur vi kan lära oss en hållbar livsstil samt att öka trivseln i våra lokaler.

Är ni intresserade att vara med – kontakta mig!

ola.moberg@burlov.se