Måltidspedagogik


Måltidspedagogik

Inom måltidspedagogiken i förskolan är vi nu i full gång att utbilda samtliga medarbetare både inom Förskolan och Måltidsenheten.  

Vi har haft lyckade pilotenheter på Havren och Östragårdens förskola som vi nu utvidgar till hela kommunen. De första kullen har gått färdigt sina utbildningar med goda vitsord vilket är otroligt kul att höra. Vi beräknar att alla medarbetare skall vara färdigutbildade till ingången av 2023.