Måltidsenheten har blivit beviljade innovationsanslag


Måltidsenheten har blivit beviljade innovationsanslag

Vi började redan 2021 med att utveckla måltiden för de inom äldreomsorgen som har tugg och sväljsvårigheter – Dysfagi. 

Att svälja är en mycket komplicerad process, men så länge allt fungerar tänker vi sällan på hur det går till. Med stigande ålder kan automatiken förändras och man kan behöva bli mer uppmärksam på vad man för.Projektet fortsätter nu under 2022 med framtagande av fler verktyg att arbeta med. Vi har ambitionen att den måltiden som serveras skall vara så likt som möjligt den vanliga maten som serveras.