Generativ AI i utbildning


Generativ AI i utbildning

Med generativ AI har vi fått ett nytt brett utbud av verktyg att utvärdera till vår undervisning. Det är både en relativ ny möjlighet och utmaning. I vår förvaltning har vi tagit fram “Burlövs förhållningssätt till generativ AI i undervisning” som ett stöd för dig som jobbar med utbildning.

Detta dokument ligger på vår hemsida och är anpassat för både dig som medarbetare samt för alla våra vårdnadshavare. Här är en länk till hemsidan
Dokumentet ligger som pdf under ”Läs mer”

Här följer två informativa filmer om vad som är aktuellt för generativ AI i vår förvaltning just nu samt om vårt godkända verktyg (Skolup) du hittar via Skolon:

Generativ Ai i undervisningen

Alternativ länk till filmen

Skolup Demo

Alternativ länk till filmen