Här firar de kvalitetsutmärkelsen för digital skolutveckling


Här firar de kvalitetsutmärkelsen för digital skolutveckling

Burlövs förskolor, grundskolor och gymnasium är bland de bästa i landet att arbeta med digitala verktyg i undervisningen. Det står klart sedan Burlövs arbete med VR (datorsimulerad verklighet) i skolan har vunnit den nationella utmärkelsen Guldtrappan. På Svenshögskolan i Arlöv firade man med jordgubbstårta, saft och gyllene konfetti.

En av de drivande krafterna i arbetet har varit Susanne Kristensen, numera rektor på Vårboskolan. Hon säger så här om utmärkelsen:

Jag känner mig hedrad å mina verksamheters och mina medarbetares vägnar och det arbete som vi har gjort tillsammans. Med betoning på tillsammans. Vi har fått det här priset för att vi hittat nycklar i hur ett samarbete kan se ut. Flera olika delar i kommunen samspelar med ett gemensamt mål: att eleverna ska få verka och lära i digitala lärmiljöer med VR som pedagogiskt verktyg.

Kristoffer Daag (L), utbildnings- och kulturnämndens ordförande, är också jätteglad:
Det är helt fantastiskt med att få jobba i en organisation där medarbetare håller den här kvaliteten, är så kreativa och vågar tänka nytt! Jag tycker att priset visar att hårt arbete i kombination med innovation lönar sig. Det här är jätteroligt! säger Kristoffer Daag (L).

Prisutdelning och föreläsning på nätet

I priset ingår att hålla ett webbinarie om det framgångsrika sättet som Burlöv arbetar med digitala verktyg i undervisningen. Prisutdelningen sker i Karlstad till sommaren på den nationella konferensen för digital skolutveckling.

Motivering:

Juryns motivering ”Från en slutförd digital grundstrategi med undervisning, organisation med kvalitetsteam och fortbildning, digitala plattformar och läromedel har Burlövs kommun gått vidare med innovativt pedagogiskt arbete där man lyfter fram två områden. Det ena fokuserar barns och elevers språkutveckling/literacyutveckling som ett särskilt viktigt utvecklingsområde, med vidgad syn på språk. Det andra området är en genomgripande satsning på VR med inriktningen ”lära genom att uppleva”. Med start 2018 bedriver man ett mycket intressant pionjärarbete, från förskola till gymnasium.”

Guldtrappan delas ut av Stiftelsen Yngve Lindberg Minne med partners, bland annat Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Skolverket.