Rapport från Ifouskonferens i Göteborg 27-28 mars


Rapport från Ifouskonferens i Göteborg 27-28 mars

Tidigt en måndag morgon 27 mars samlades ett utvecklingssuget gäng på tågperrongen för avresa mot Göteborg.

Denna gång var vi ca 50 medarbetare (lärare, rektorer och olika centrala funktioner) från Burlövs utbildnings- och kulturförvaltning som deltog på ett utvecklingsseminarium inom ramen för Ifousprogrammet Fokus Undervisning (FUN). Programmet genomförs av fem skolhuvudmän tillsammans med tre forskare. Syftet med programmet är att skapa ny kunskap och nytt lärande kring vad som leder till ännu bättre undervisning och vad som leder till ännu bättre ledning av undervisningsutveckling på skolorna och på förvaltningen.

Alla lärare som deltar i programmet arbetar med att undersöka sina undervishandlingar. På så sätt försöker man som lärare förstå hur undervisningen kan göras bättre. Rektorer och förvaltningsledning undersöker på samma sätt sina ledarhandlingar och försöker förstå hur dessa ledarhandlingar kan påverka utvecklingen av undervisningen på skolan eller i hela kommunen.

Under dagarna i Göteborg fick vi ta del av skolors och rektorers exempel från andra kommuner. Burlöv bidrog naturligtvis på ett mycket bra sätt med våra exempel. Burlöv ansvarade för 7 av 19 presentationer under andra konferensdagen. Vi fick under Göteborgsdagarna också nyttig återkoppling och nya utmaningar från forskarna. Dessa kan vi använda för att ta några steg till i vår utveckling.

I min roll som biträdande förvaltningschef ser jag med väldig stolthet hur vi alla gör stora framsteg mellan träffarna i programmet. Jag hör berättelser från många lärare som konkret beskriver hur de testar saker i sin undervisning och hur lärarna formulerar nya lektionsidéer för framtiden. Arbetet med att utveckla undervisningen omfattar alla lärare och klassrum i hela kommunen – Burlöv bygger utmärkt undervisning.

Jag följer också på nära håll hur rektorerna arbetar i lärgrupper en gång i månaden. Arbetet i lärgrupperna handlar om att identifiera ledarhandlingar som rektorerna har utfört, kopplat till arbetet med undervisningsutveckling, och vilka effekter man som rektor upplever att ledarhandlingarna får. Ett svårt men väldigt spännande arbete.

Nästa gång träffas vi i Malmö i maj och därefter har vi ett läsår kvar på det treåriga programmet. Under nästa läsår kommer stora delar av utvecklingsarbetet och allt vi lärt oss att sammanfattas i ett antal berättelser som forskarna sedan kommer att sammanställa till en slutrapport. Rapporten kommer att bli spännande att läsa och den kommer utan tvekan att bli ett värdefullt bidrag till hela landets skolutveckling.

Peter Nyberg Biträdande förvaltningschef