Innovationsprojekt 2022 – Rastsignal


Innovationsprojekt 2022 – Rastsignal

Svanetorpskolan tänker redan differentierad undervisning. Nu vill vi tänka differentierad korridor! Svanetorpskolan är en liten skola med 100 elever, och alla ska in i samma korridor när rasten är slut för att hänga av sig och gå till sitt klassrum. Då känns den lilla skolan helt plötsligt lite trång.

Genom att ha olika ljudsignaler, förstärkta med ljussignal, vill vi skicka in klasserna i omgångar på ett systematiskt sätt. Vi är i färd med att ta fram detaljer i samarbete med leverantören av systemet vi ska köpa in. Planen är att det ska vara på plats i augusti när nästa läsår startar så läsåret 22/23 kan präglas av trygghet också i korridoren.