Yrkesutbildning inom försäljning och service


Yrkesutbildning inom  försäljning och service

Sedan flera år tillbaka har vuxenutbildningen yrkesutbildningar inom vård och omsorg samt förskola/grundskola. Nytt sedan i höstas är en yrkesutbildning inom försäljning och service.

Varför valde vi att utöka med den inriktningen?
En förväntad utbyggnad i takt med kommunens utbyggnad av närliggande handelscentra gör att en utökad efterfrågan inom kompetensen försäljning och service då förväntas. Det i sin tur gör att utifrån kompetensförsörjningsuppdraget som vuxenutbildningen också har så kändes det naturligt med den utbildningen. Viktigt är att utbildningen möter de behov som branschen efterfrågar och därför är den utformad i ett samarbete med branschens behov. På utbildningen går idag 14 studenter som både läser SvA och gymnasiekurser integrerat. Förutom det gör de praktik på relevant arbetsplats utifrån utbildningen.