Fritids och föreningshuset Magneten öppnar snart


Fritids och föreningshuset Magneten öppnar snart

I februari invigs äntligen vårt nya Fritids – och föreningshus som har fått namnet Magneten.  Insidan av huset har utformats av och för ungdomar och där kommer att finnas scen, café och tyst rum samt möjligheter till flera olika aktiviteter i det stora rummet.  

En viktig fråga i utformningen har varit fokus på att inredningen ska vara välkomnande för alla och att verksamheten ska vara hållbar detta återspeglas i satsningar på bland annat möblering med restaurerade möbler, odlingslådor och återvinning från cafét. Även föreningar kommer att vara aktiva i huset under kvällar och helger och förhoppningen är att detta ska bli ett levande hus där drömmar skapas och förverkligas.