Konferens Ifous i Göteborg


Konferens Ifous i Göteborg

Forskning av framgångsrika utbildningsystem är samstämmiga; kvalité på undervisningen är avgörande för barn och ungdomars lärande. 

I Burlöv har vi lokalt arbetat fram 4 st fokusområden som vi under de kommande tre åren ska utveckla i ett samarbete med Ifos. Vårt lokala arbete, ”Burlöv Bygger Utmärkt Undervisning” har syftet att skapa ett långsiktigt och forskningsbaserat kollegialt arbetssätt med fokus på undervisning. Mer om de perspektiv och kunskap som Ifos kommer att tillföra i detta arbete finns att läsa om här.

I slutet av november tog 60 representanter från Burlöv tåget upp till Göteborg och deltog i en Kickoff för det 3-åriga utvecklingsarbetet som ligger framför oss. Dagarna varvades av forskarnas föreläsningar med eget arbete i tvärgrupper av alla deltagande kommuner. 

Utöver Burlövs kommun ingår i detta arbete även Marks kommun, Arboga, kommun Nordanstigs kommun samt en enskild friskola