After school


After school

Hösten 2021 gjordes en enkät om önskemål och deltagande i Kultur och fritidsaktiviteter i alla högstadieklasser i kommunen. Resultatet, som håller på att bearbetas, visar att 70 % av tjejer i de områden med lägst socioekonomisk bakgrund är fysisk inaktiva och rör på sig mindre än 2 h i veckan. Däremot når biblioteken och fritidsgårdarna många och fler vill komma och börja i olika aktiviteter. Högst efterfrågat är dans, rita/måla och gym av tjejer, fotboll, LAN och basket av killar.  Simning och bad efterfrågas av alla likaså olika musikevenemang.  

Som ett led i att nå fler i de yngre åldrarna och peppa till deltagande i aktiviteter inför högstadiet gjorde Kultur och fritid under våren en pilotsatsning på Afterschool på åk 6 som slog väl ut. Tanken var att erbjuda barn och unga direkt i anslutning till skolan (kl. 15-17) gratis aktiviteter inom alla enheter alla dagar i veckan. Exempel på vad som erbjöds var bad/prama på tisdagar, kareoke på ung i Burlöv på fredagar, pyssel på Möllegården på onsdagar, dans och andra kulturupplevelser på Kulturskolan på torsdagar och Bibliotekets läscirkel på måndagar.  

Satsningen kommer att fortsätta under hösten och då är även yngre välkomna då vi såg ett stort intresse också från åk 4 och 5.  Förhoppningen är att kunna utveckla innehållet ytterligare utifrån de önskemål som kommit från ungdomarna.