HEM | UNDERVISNING | EXEMPEL | VATTEN |


VATTEN

Årskurs 2 / NO


Sammanfattning av arbetsområdet

Tema vatten med undervisning som inkluderar det centrala innehållet: blandningar och lösningar och vattnets faser kopplat till vattnets kretslopp. Arbetet har fokuserat på att eleverna gör hypoteser inför varje experiment samt att vi har dokumenterat experimentet genom bilder eller film. Efter varje experiment samlade vi gemensamt ihop tankar kring vad som hände och varför det hände. Vid vissa tillfällen kunde vi även titta på en faktafilm för att ännu tydligare förklara varför exempelvis vattnets faser förändras. Eleverna fick muntligt berätta genom att spela in sina hypoteser och resultat av experimentet. Detta samlades i en digital bok i Numbers. Alla filmer och foton vi tagit delades i google Classroom där eleverna kunde hämta ner dem till sin egen Ipad.


Undervisningshandlingar

 • Lärarledda genomgångar där vi fångar upp vad vi tror innan ett experiment samt efteråt
 • Faktafilmer
 • Experiment
 • Formulera hypoteser och resultat genom inspelningar
 • Dokumentation genom film eller bild.

Lärarens reflektioner

Eleverna fick flertalet tillfällen på sig att öva på hur man formulerar en hypotes och hur man kan berätta ett resultat. Vad tror jag ska hända och vad hände?

Eleverna uppskattade experimenten väldigt mycket samt tyckte det var roligt att få fota och filma det vi gjorde. Jag som lärare genomförde experimenten innan och filmade/fotade så att det fanns material ifall att. Det var viktigt att vi fångade experimenten i film och bild så att eleverna kunde titta tillbaka för att minnas vad som hände och därigenom kunna berätta vad resultatet av experimentet blev. Att samla all dokumentation, hypoteser och resultat i en digital bok i Numbers underlättar mycket eftersom att allt finns på en och samma plats. Vinsten med att använda Numbers är att eleverna blir självgående i sitt arbete, de lägger själva in de filmer och foton de tycker passar.

Jag som lärare upplever att många elever tycker att det är lättare att spela in och berätta muntligt vad man tror eller vad som hände istället för att skriva. De elever som tyckte det var svårt att minnas och berätta om experimenten bad jag kolla på vår dokumentationsfilm och berätta utifrån den ”vad är det som händer på filmen?”.
De elever behövde utmaning fick möjligheten att även berätta varför, exempelvis varför vatten avdunstar och förklara processen mer ingående.


Centralt innehåll

 • Några blandningar och hur de kan delas upp i sina olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering
 • Vattnets olika former: fast, flytande och gas. Avdunstning, kokning, kon­den­sering, smältning och stelning.
 • Enkla fältstudier, observationer och experiment. Utförande och do­ku­men­ta­tion av undersökningarna med ord, bilder och digitala verktyg.

Kriterier för bedömning av kunskaper och betygskriterier

 • Eleven visar grundläggande kunskaper om ämnen (i detta fall vatten).
 • Utifrån egna upplevelser och utforskande beskriver eleven enkla samband i naturen.
 • Utifrån tydliga instruktioner utför eleven enkla fältstudier, observationer och experiment.

Digitala lärresurser

Nedladdning

Använd webbläsaren Safari för nedladdning av [pages], [numbers] eller [key].

Kontakta gärna ina.frank@burlov.se för mer information om arbetet.

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att klicka på knappen nedan godkänner du användandet av cookies.  Läs mer här