HEM | UNDERVISNING | EXEMPEL | EN HELT ANNAN PLATS |


Berättande text 

åk 6 / svenska


Detta arbetsområde finns beskrivet när det genomfördes i åk 2.  En helt annan plats – lågstadiet

Sammanfattning av arbetsområdet

Berättelsen, kallad “En helt annan plats”, består av fem kapitel där huvudkaraktären först somnar i sitt klassrum, vaknar upp i en fantasivärld och träffar en sagovarelse som ber om hjälp med ett problem. Tillsammans löser de problemet, men i sista kapitlet kastas huvudpersonen tillbaka till klassrummet. Berättelsens struktur hjälper eleverna att hålla en röd tråd i historien och genom detta kan elever på olika nivåer i sitt skrivande lyckas utifrån sin potential.


Undervisningshandlingar

 • Besöka VR-miljöer för att skapa inspiration och ingångar till skriftspråket. 
 • Betonat vikten av att bearbeta texter. Även här lyft elevexempel och visat genom Draftback.
 • Utifrån elevernas texter skapar en bildgenerarnde AI illustrationer.
 • Inläsning av sina färdiga böcker. 
 • Färdiga böcker presenterades för elever i åk 3.

Lärarens reflektioner

Lärarna har observerat ett stort engagemang hos eleverna i deras skrivprocess. Genom uppgiftens tydliga struktur har alla elever haft en möjlighet att producera texter med en röd tråd. Elever som initialt varit omotiverade har fått en förändrad attityd tack vare positiv respons och att deras texter lyfts fram inför den stora gruppen. När eleverna sett sina texter visualiseras i Google-dokumenttillägget Draftback blir skrivprocessen tydlig, vilket visar hur en text kan utvecklas över tid. Deras texter har lästs in i en bildskapande AI-tjänst (ChatGPTs DALL.E) och skapar illustrationer utifrån dem. Detta har ökat elevernas vilja att skriva utförliga beskrivningar. De fantasifulla och vackra bilderna stärker elevernas motivation.

Genom att kopiera sina texter till Pages för att formge dem, tränar eleverna även på digitala förmågor kopplade till formgivning.

Centralt innehåll

 • Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av tex­ter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verk­tyg.
 • Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter.
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Språkliga strukturer och normer. Meningsbyggnad, med huvudsatser, bisat­ser och skiljetecken samt textbindning med hjälp av sambandsord. Stav­ning, ords böjningsformer och ordklasser.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Dispo­sition med inledning, innehåll och avslutning. Stödord, bilder, digi­tala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genom­föra en muntlig presentation.

Kriterier för bedömning av kunskaper och betygskriterier

 • Eleven skriver olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
 • Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med viss säkerhet.

Digitala lärresurser

Nedladdning

Använd webbläsaren Safari för nedladdning av [pages], [numbers] eller [key].

Elevexempel:

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att klicka på knappen nedan godkänner du användandet av cookies.  Läs mer här