Startsida

Gjord med Padlet

 

VISION

Burlöv är en kommun på tillväxt. En helt ny stadsdel, Kronetorpstaden kommer att bygga ihop de två kommundelarna Arlöv och Åkarp och skapa möjligheten att bygga en ny skola och mötesplats för utbildning, kultur och fritid. Kronetorps nya skola ska inspirera omvärlden som framtidens samhällsbygge.
– En skola att vara stolt över!
Verksamheten ska baseras på vetenskaplig grund och vara organiserad utifrån kollektiv intelligens.
Den nya Kronetorpskolan ska inbjuda och stimulera till rörelse, såväl inne som ute och vara en skola som väcker nyfikenhet och lust. Det ska finnas innovativa rum för kreativ undervisning och nya typer av lärmiljöer.
– En skola för alla sinnen!