Vision


Vision

Burlöv är en kommun på tillväxt. En helt ny stadsdel, Kronetorpstaden kommer att bygga ihop de två kommundelarna Arlöv och Åkarp och skapa möjligheten att bygga en ny skola och mötesplats för utbildning, kultur och fritid. Kronetorps nya skola ska inspirera omvärlden som framtidens samhällsbygge.
– En skola att vara stolt över!

Verksamheten ska baseras på vetenskaplig grund och vara organiserad utifrån kollektiv intelligens. Den nya Kronetorpskolan ska inbjuda och stimulera till rörelse, såväl inne som ute och vara en skola som väcker nyfikenhet och lust. Det ska finnas innovativa rum för kreativ undervisning och nya typer av lärmiljöer.
– En skola för alla sinnen!

Framtidens samhällsbygge

 • Liten kommun – nära relationer: politik – tjänstemän
 • Möjlighet att växa, utökande elevunderlag
 • Möjlighet till att skapa en skola som samverkar med samhället och näringslivet
 • Bygga ihop kommundelar
 • En ny, attraktiv skola mitt i samhället
 • Kulturell mötesplats: utbildning, kultur och fritid
 • Integration och mångkultur
 • Stolthet, inspirera omvärlden

Organisation för lärande

 • Engagerade politiker
 • Kreativa och kunniga personer i förvaltningen
 • Engagerade pedagoger och rektorer
 • Arbetslagsorganisation
 • God arbetsmiljö
 • Framtidens lärande 2020-2050
 • Vetenskaplig grund
 • Pedagogisk innovation
 • Pedagogisk hållbar skola
 • Rekryteringsmöjligheter
 • En skola för alla

Framtidens lärmiljö

 • En skola för lärande, rörelse och hälsa
 • Inbjuda och stimulera till rörelse Inspirerande utomhusmiljö som inbjuder till lek, rörelse
 • Bygga för olika lärstilar
 • Skola som väcker kreativitet och lust
 • En skola för alla sinnen Innovativ miljö
 • Rum för kreativ digital undervisning – VR
 • Lokaler som är anpassade för fritidshemmets uppdrag
 • Utveckla nya typer av lärosalar
 • Mobila ”klassrum” – buss Rum med flexibla undervisningsmöjligheter
 • Flexibla klassrum
 • Effektivt nyttjade av lokaler

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att klicka på knappen nedan godkänner du användandet av cookies.  Läs mer här