1. Sydhavn skole

1. Sydhavn skole

1. Sydhavn skole

Sydhavn skole är den mest ambitiösa skolbyggnaden i Köpenhamns stad. En ”utopi som har förverkligats”, som skolans rektor Morten Biering uttrycker det. Skolan visar upp det bästa kring moderna lärmiljöer och är internationellt erkänd för sin innovativa design och utformningen av undervisnings- och utomhusmiljöer. Den visionära arkitekturen och den kreativa miljön har skapat en skola som stöder moderna undervisningsmetoder. Äldre barn rör sig i dynamiskt organiserade lärmiljöer, medan de yngre barnen omsluts av mindre och tryggare utrymmen med möjlighet att interagera i små grupper. Skolans inredning har legat till grund för Köpenhamns stads modellprogram för grundskolor.

Skolan
är består av en naturlig hierarki av offentliga, semi-offentliga och mer privata områden. Utomhusmiljön är utformad för att användas som extra undervisnings-, uppehålls- och aktivitetsutrymmen och fungerar som mer än bara en skolgård.

Skolgården är öppen, och efter skoltid lockar både den och den stora trappan ner mot kanalen invånarna i grannskapet. Terrasser, gräs och aktiverande redskap på taken är särskilt attraktivt för de äldre barnen, medan de mindre barnen utmanas till lek längre ner.

Byggnaderna och utomhusmiljön integreras i det som har blivit ett aktivitetsfrämjande nav för hela stadsdelen. Skolan har därmed blivit ett nytt landmärke som både estetiskt och funktionellt är anpassat till det unika läget vid vattnet och den centrala roll som skolan
spelar i staden.

 

Bildreflektion

Textreflektion