2. Grøndalsvængets Skole

2. Grøndalsvængets Skole

2. Grøndalsvængets Skole

Grøndalsvængets Skole är ett kombinerat tillbyggnads- och totalrenoveringsprojekt. Renoveringen av huvudbyggnaden syftar till att bevara de ursprungliga egenskaperna och samtidigt energioptimera och uppdatera byggnaden för att rymma en modern offentlig skola med en differentierad undervisningsmiljö och bra personalutrymmen. Tillbyggnaden inkluderar två nya byggnader, utformade i nära samspel med den befintliga byggnaden och grannskapets särdrag.

Skolbyggnaden utgör ett avskärmat sydläge som ger ideala förutsättningar för både vistelse och lek. Den nya byggnaden rymmer årskurs 0-3 under både i skoltid och fritids. Alla basrum och grupprum utförs med en viss grad av transparens gentemot de gemensamma områdena för att verka i ett större sammanhållning och tydlighet i de enskilda årskurserna. Centralt i byggnaden ligger ett stort rum med dubbel takhöjd med amfiteater och tillhörande balkonger och ”scenområde”. Det stora rummet är väldigt centralt placerat i huset och gör det till en samlingsplats för dramaliknande aktiviteter, umgänge och lek. Den andra byggnaden är en kombinerad sport- och musikbyggnad, utrustad med en idrottshall lekhall etc.

Omvandlingen
av Grøndalsvångets Skole har ett brett fokus på hållbarhet. Genom att återanvända och omvandla befintliga byggnader, som har en mycket hög strukturell kvalitet i material och lösningar, minimeras koldioxidavtrycket. På samma sätt är de två nya skolbyggnaderna
byggda med återvunnen sten, hämtade från Bispebjerg sjukhus och murade upp med ren kalkmurbruk. Detta säkerställer att de också kan återanvändas och ingå i en långsiktig cirkulär ekonomi i framtiden. Nya och gamla samverkar så att skolan visuellt ses som en
helhet, kopplad till sin omgivning.

 

 

Bildreflektion

Textreflektion