Startsida

 

Glenn Kvist, en av de deltagande lärarna på Dalslundskolan 4–6, berättar om varför han valde att delta i utvecklingsarbetet samt vad som förvånat honom och vilka han menar är de viktigaste resultaten att sprida.


Med kameran som verktyg
– Ett utvecklingsarbete som både utgår från och bidrar till forskning

Burlövs kommun har identifierat barns och elevers literacyutveckling som ett särskilt viktigt utvecklingsområde. Kommunen utgår från en vidgad syn på språk och strävar efter att skapa goda förutsättningar för att barn ska få utveckla sin förmåga att använda olika uttryckssätt under sin skoltid.
Det har alltid varit viktigt att arbeta med olika uttryckssätt, som tal, bild, kroppsspråk och skrift, parallellt i skolan eftersom det skapar en rikare undervisning, men också för att vi behöver kunna uttrycka oss på olika sätt i olika sammanhang.

Idag när vi lever i ett samhälle där kommunikationen blir allt mer bildbaserad, är det särskilt viktigt att vi lärare utvecklar undervisningen avseende hur bilder används i undervisningen och vilka möjligheter elever får att lära sig tolka och kommunicera genom bilder.

Mer forskning inom området kan utgöra ett viktigt stöd för lärare i det arbetet!

På Dalslundskolan 4–6 i i Burlövs kommun har lärarna under en längre tid arbetat med elevaktiva arbetssätt, olika bedömningsformer och digitalt arbete. Under 2020–2022 genomfördes delar av utvecklingsarbetet i samarbete med Maria Söderling som då var kommundoktorand. Tillsammans undersökte lärare, deras elever och Maria hur kameran kan användas som verktyg för att skapa mening och lära i ämnena slöjd, svenska, matematik, geografi, samhällskunskap, engelska och fysik.

Erfarenheter från samarbetet förvaltades sedan vidare av såväl lärare som av Maria. Under fliken “Undervisning pågår”presenteras lärarnas arbete. Om du vill veta mer om Maria Söderlings avhandling presenteras den under fliken“Forskning pågår”.

Utvecklingsarbetet kring kameran som verktyg inleddes med en work-shop av Elias Fryk från Forum för visuell praktik. Under fliken “Se samtala och skapa” kan du läsa mer om deras arbete samt också hitta andra aktörer som på olika sätt arbetar för att vara ett stöd och inspirera oss som vill arbeta med fotografi och film i vår undervisning.

Utöver utvecklingsarbetet kring kameran som verktyg görs andra viktiga satsningar i Burlövs kommun. Ett exempel är ett Sverigeunikt arbete kring VR.

Utvecklingsarbetet på Dalslundskolan har presenterats såväl internt som externt: Hösten 2021 anordnade exempelvis Burlövs kommun ett webbinarium i samarbete med Svenska filminstitutet och Film i Skåne. Webbinariet spelades in och går att ta del av under fliken “Webbinarium ht 21”. Arbetet har också presenteras av lärarna på Film i Skolan-dagen vt 22 och på Högskolan Kristianstads under läskonferensen “Läsare och lärare i ett vidgat textuniversum” ht 22. Maria Söderling har presenterat sin studie på konferensen NERA vt 22 samt vid olika former av seminarier och andra konferenser. Utvecklingsarbetet och Marias studie presenteras också på Kommunförbundet Skånes FoU blogg:
https://kfsk.se/foublogg/digitalisering/praktiknara-forskning-om-kameran-som-verktyg-for-att-skapa-mening-och-lara/.

För att få veta mer om arbetet är du varmt välkommen att kontakta: Maria Söderling, lektor med fokus på literacyutveckling i Burlövs kommun.
maria.soderling@burlov.se

Om du arbetar i Burlövs kommun och vill få tillgång till planeringar av Dalslundslärarna är du också välkommen att kontakta Maria för att få en inbjudan till ett Classroom med planeringar som du fritt kan utgå från och arbeta vidare med i din undervisning.

 

 

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att klicka på knappen nedan godkänner du användandet av cookies.  Läs mer här