Startsida

Skolan har alltid haft en ambition av att kunna konkretisera undervisningens innehåll för eleverna. En lärares målande beskrivning behöver kompletteras med fler modala representationer där t ex syn, hörsel och rörelse förstärker elevernas förståelse av lektionens stoff. Sett ur ett klassrumsevolutionärt perspektiv har har de möjligheter som läraren haft till sitt förfogande utvecklats från de gamla skolplanscherna från Folkskolans barndom, via diabildband, super8-film, overheadapparater och nu senast projektorer som började införas i klassrummen runt millennieskiftet.

Nu står ny teknik på tröskeln in till klassrummen. VR (Viritual Reality) är en teknik som börjar bli tillgänglig och som öppnar stora möjligheter för konkretisering och upplevelsebaserad undervisning där eleverna via ljud och bild får en möjlighet att mentalt förflytta sig till helt andra platser och uppleva miljöer som de aldrig kommer att kunna ta sig till. Det går också att interagera i dessa miljöer, samt träffa andra personer som inte befinner sig i det fysiska rummet.

Bakgrund – Varför?

I Burlövs kommun följer vi teknikutvecklingen med stor nyfikenhet och ser det som vårt uppdrag att vara på nya arenor där våra barn och elever också befinner sig. Vi ser det som ett naturligt steg att nu utforska de möjligheter som VR kan ge undervisningen och hur det genom genomtänkt undervisning kan påverka lärandet. Vi vill stimulera till språkutveckling och till fördjupad förståelse för centrala begrepp i undervisningen och här tror vi att VR kan vara till stor hjälp.

Ta en titt i menyn för att läsa mer.

 

Kontakt

Strategiskt ansvarig Sandra Tauberman (Kvalitets och utvecklingschef)
Operativt stöd Olle Strömbeck (Lärare Kvalitetsteamet)
Vetenskaplig undersökning Johan Lind (Lärare i Kvalitetsteamet)
Visuell marknadsföring Andi Persson (Grafisk kommunikatör)
Rektor Susanne Kristensen
Förstelärare Julia Krafft

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att klicka på knappen nedan godkänner du användandet av cookies.  Läs mer här