Undervisning

Undervisning

EFFEKTER I undervisningen

Vi har observerat och analyserat på vilka sätt VR bidrar till elevers lärande. Därefter har vi dokumenterat, vilket har inneburit att lärare, rektor och kvalitetsteam har reflekterat kring hur undervisningen kan vidareutvecklas.

På så sätt har lärarnas erfarenhet blivit beprövad. I dokumentationen har vi dessutom försökt att vetenskapligt förankra de effekter vi har identifierat såsom elevernas engagemang, motivation och framförallt interaktionen i klassrummet.

Vi har under terminen gjort flera nedslag i undervisning t.ex. i biologi och engelska. Nedan följer exempel på dokumentationer som gjorts i samband med det.

Se gärna filmen på sidan Vetenskaplig grund

Hjälmar med horn? – ett vikingaarbete där virtual reality är stöd för tanken

2022-10-28
Tågarpskolan satsar på att under hösten utveckla lärmiljöerna i klassrummen till att dagligen innehålla digitala, analoga och verbala inslag.
Det finns missuppfattningar kring vikingar och vikingatiden som måste klargöras och förklaras för eleverna, kanske också för lärare, exempelvis att vikingahjälmar inte har horn. Kan VR vara ett verktyg som hjälper elever och lärare att klargöra missuppfattningar och utveckla kunskaper och begrepp om vikingatiden?

läs mer

VR som verktyg att utveckla muntlig förmåga i engelska

2022-10-14
Arbetet med att skapa digitala lärmiljöer startade under vårterminen på Tågarpskolan (kvalitetsteamet och läraren) där avsikten var att öka elevers förutsättningar att utveckla sin skriftliga berättande förmåga. Där blev Virtual reality (VR) en viktig del eftersom det är ett förstärkt bildstöd för elevernas berättande. VR innebär att eleverna fokuserar på bilder som läraren avser att de ska fundera kring ex. en bro i 360°-miljö. 

läs mer

Berättande texter i årskurs 5

2022-03-01
Med utgångspunkt i ett skrivarbete (Ön) har läraren använt VR som ett bildstöd i syfte att stödja och utveckla elevernas förmåga att arbeta med berättande text och beskrivningar. Ön är en kapitelberättelse som försätter huvudrollsinnehavaren på en öde ö efter en flygkrasch. En bit in i berättelsen får eleverna reda på att allt inte står rätt till och de måste försöka fly från ön.

LÄS MER

Prata och förstå engelska i åk 6

2021-11-09
Det huvudsakliga målet för lektionen är att eleverna besöker ett engelsktalande land (i VR) och i samband med det utvecklar förmågan att samtala och förstå engelska i tal. Läraren menar att VR kan hjälpa elever att erhålla ett större fokus och “kroka” upp sina kunskaper på något samt att bilderna “pressas” in i elevernas medvetande, vilket gör att de minns bättre och att ny kunskap förmodligen befästs. Dessutom kan läraren följa var eleverna tittar och samtidigt uppfatta om någon elev inte är med där läraren vill att de ska vara. Ibland är det också viktigt för läraren att se var eleverna tittar, vilket kan göras när VR-promenaden körs via ipaden.

Läs mer

Myran – en biologilektion i åk 1

2021-10-12
Lektionsmålet är tydligt uppskrivet på tavlan (Myran) och detta diskuteras med eleverna innan VR-promenaden startar. Dessutom ligger det en fyrfältare på elevens plats med ordet myran i mitten + en bild på en nyckel (=nyckelord ska skrivas). Det här är ett arbetssätt som eleverna är vana vid. Läraren frågar och eleverna i klassen berättar vad som ska stå i de olika fälten (utseende, boplats, föda och fiender).

Läs mer

Teknikhistoria i åk 4

2021-04-21
I den här uppgiften skapar eleverna en bok i teknik, där olika uppdrag i teknikämnet samlas. Boken skapas i appen Pages efter mall som är konstruerad av läraren. Boken fungerar som en processdagbok där eleverna dokumenterar sin arbetsprocess genom foto, ljud, film och text.  I klassrummet presenteras VR-expeditionen genom att läraren berättar om olika artefakter som finns inom förvaring, rengöring och matlagning. 

Läs mer

Bokstavspromenad i Förskoleklass

2021-09-17
I förskoleklassen arbetar lärarna med bokstavsinlärningen på ett varierat sätt samtidigt som uppgifterna stimulerar elevernas kommunikation, fantasi och kreativitet. Eleverna ska idag göra en bokstavspromenad i klassrummet där VR blir en väsentlig del av undervisningen.

Läs mer

Filmer från undervisningen

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att klicka på knappen nedan godkänner du användandet av cookies.  Läs mer här