Undervisning

Undervisning

Exempel från undervisningen

Under våren 2021 har arbetet med VR i undervisningen intensifierats på Svenshögskolan. Flertalet lärare har planerat och genomfört lektioner där VR har varit en del.
Vi har observerat och analyserat på vilka sätt VR bidrar till elevers lärande. Därefter har vi dokumenterat, vilket har inneburit att lärare, rektor och kvalitetsteam har reflekterat kring hur undervisningen kan vidareutvecklas. På så sätt har lärarnas erfarenhet blivit beprövad. I dokumentationen har vi dessutom försökt att vetenskapligt förankra de effekter vi har identifierat såsom elevernas engagemang, motivation och framförallt interaktionen i klassrummet.

Vi har under terminen gjort flera nedslag i undervisning t.ex. i biologi och engelska. Här följer exempel på dokumentationer som gjorts i samband med det.

Teknikhistoria i åk 4

2021-04-21
I den här uppgiften skapar eleverna en bok i teknik, där olika uppdrag i teknikämnet samlas. Boken skapas i appen Pages efter mall som är konstruerad av läraren. Boken fungerar som en processdagbok där eleverna dokumenterar sin arbetsprocess genom foto, ljud, film och text.  I klassrummet presenteras VR-expeditionen genom att läraren berättar om olika artefakter som finns inom förvaring, rengöring och matlagning. 

Läs mer

Bokstavspromenad i Förskoleklass

2021-09-17
I förskoleklassen arbetar lärarna med bokstavsinlärningen på ett varierat sätt samtidigt som uppgifterna stimulerar elevernas kommunikation, fantasi och kreativitet. Eleverna ska idag göra en bokstavspromenad i klassrummet där VR blir en väsentlig del av undervisningen.

Läs mer

Filmer från undervisningen