Road map

Road map

2019

 • januari – All pedagogisk personal får möta VR vid en gemensam utbildningsdag. Intresserade anmäler intresse för pilotprojektet
 • våren – piloterna utses och teknik köps in
 • juni – en första träff med piloterna. Hubbarna formeras.
 • augusti – workshop med Google Expedition, hypoteser formuleras och piloterna kan köra igång
 • hösten – piloterna får pedagogiskt operativt stöd av styrgruppen
 • oktober – styrgruppen har workshop med Immersivt.se i Stockholm
 • oktober – ett första VR-café där piloterna träffas för nätverkssamtal
 • november – kommunens ledningsgrupper får workshop med Immersivt.se
 • december – workshop – skapa egna VR-upplevelser

Våren 2020

 • Februari-mars – Piloterna erbjuds tre workshops med Oculus Quest
 •  Workshops
  • Rektorer förskolan
  • Ledningsgruppen förvaltning
  • Kvalitetsteamet
 • På grund av Covid-19-pandemin pausas projektet.
 • VR-caféer
 • Juni-juli – Burlövs kommun till Almedalen (inställt pga Covid-19-pandemin)

Hösten 2020

 • Svenshögskolan (F-6) i Arlöv får stöttning av Kvalitetsteamet för att fördjupa arbetet med VR i undervisningen.

Våren 2021

 • Svenshögskolan (F-6) får fortsatt stöd av Kvalitetsteamet, alla lärare på skolan ska känna sig trygga med att kunna välja VR i sin undervisning.
 • Samarbete med Redbox VR i att ta fram nytt verktyg för lärarstyrd VR-undervisning.
 • Gymnasieenheten undersöker hur mer avancerad VR-teknik kan gynna elevernas lärande.
 • Forskarstudie genomförs kring hur VR-undervisning kan stärka språkutvecklingen.

Hösten 2021

 • Svenshögskolan fördjupar sitt arbete med att arbeta med VR i undervisningen
 • Kommunens Kvalitetsteam stöttar arbetet på Svenshögskolan
 • Google Expeditions har stängt ner och arbetet med att växla över till ExpeditionsPro inleds
 • Johan Lind, lärare i Burlövs Kvalitetsteam påbörjar doktorandstudier på Malmö Universitet där effekten av VR i undervisningen undersöks.
 • Ytterligare skolor i kommunen återupptar sitt arbete med VR i undervisningen.
 • Svenshögskolan tar emot studiebesök.

Våren 2022

 • Arbetet med VR i undervisningen fortsätter på flera skolor
 • Vi börjar se fina resultat på elevernas språkutveckling i klasser som arbetat med VR
 • Datainsamling till doktorandstudier genomförs
 • Byggande av lektionspaket för att enkelt kunna låna upplevelsebaserad VR till högstadieklasser
 • Föreläsning under  Almedalsveckan

Hösten 2022

 • Fler skolor visar stort intresse och arbetet inkluderas i undervisningsutvecklingen på ytterligare tre enheter
 • Skolor visar intresse för lektionspaketen upplevelsebaserad undervisning
 • Vi vinner den nationella utmärkelsen Guldtrappan för vårt arbete

Våren 2023

 • Nätverksträffar för lärare i kommunen som undervisar med VR
 • Nystart för VR i förskolan, förstelärare undersöker hur de minsta barnen
 • Dalslundskolan 7-9 får stöd av Kvalitetsteamet för att utforska upplevelsebaserad VR i undervisningen
 • Vi genomför ett webbinarium med utgångspunkt från utmärkelse Guldtrappan
 • Vi deltar på Framtidens Lärande Väst med seminarier och workshops
 • Vi undersöker hur den senaste AI-tekniken kan stötta vårt arbete.
 • Vi arrangerar fler studiebesök för kommuner som är intresserade av vår verksamhet.
 • Vi kompletterar vår VR-utrustning för att möta ökad efterfrågan. Uppgraderar tekniken med Pico G3.

[/col]

[/row]

 


Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att klicka på knappen nedan godkänner du användandet av cookies.  Läs mer här