Road map

Road map

2019

 • januari – All pedagogisk personal får möta VR vid en gemensam utbildningsdag. Intresserade anmäler intresse för pilotprojektet
 • våren – piloterna utses och teknik köps in
 • juni – en första träff med piloterna. Hubbarna formeras.
 • augusti – workshop med Google Expedition, hypoteser formuleras och piloterna kan köra igång
 • hösten – piloterna får pedagogiskt operativt stöd av styrgruppen
 • oktober – styrgruppen har workshop med Immersivt.se i Stockholm
 • oktober – ett första VR-café där piloterna träffas för nätverkssamtal
 • november – kommunens ledningsgrupper får workshop med Immersivt.se
 • december – workshop – skapa egna VR-upplevelser

Våren 2020

 • Februari-mars – Piloterna erbjuds tre workshops med Oculus Quest
 •  Workshops
  • Rektorer förskolan
  • Ledningsgruppen förvaltning
  • Kvalitetsteamet
 • På grund av Covid-19-pandemin pausas projektet.
 • VR-caféer
 • Juni-juli – Burlövs kommun till Almedalen (inställt pga Covid-19-pandemin)

Hösten 2020

 • Svenshögskolan (F-6) i Arlöv får stöttning av Kvalitetsteamet för att fördjupa arbetet med VR i undervisningen.

Våren 2021

 • Svenshögskolan (F-6) får fortsatt stöd av Kvalitetsteamet, alla lärare på skolan ska känna sig trygga med att kunna välja VR i sin undervisning.
 • Samarbete med Redbox VR i att ta fram nytt verktyg för lärarstyrd VR-undervisning.
 • Gymnasieenheten undersöker hur mer avancerad VR-teknik kan gynna elevernas lärande.
 • Forskarstudie genomförs kring hur VR-undervisning kan stärka språkutvecklingen.

Hösten 2021

 • Svenshögskolan fördjupar sitt arbete med att arbeta med VR i undervisningen
 • Kommunens Kvalitetsteam stöttar arbetet på Svenshögskolan
 • Google Expeditions har stängt ner och arbetet med att växla över till ExpeditionsPro inleds
 • Johan Lind, lärare i Burlövs Kvalitetsteam påbörjar doktorandstudier på Malmö Universitet där effekten av VR i undervisningen undersöks.
 • Ytterligare skolor i kommunen återupptar sitt arbete med VR i undervisningen.
 • Svenshögskolan tar emot studiebesök.

Våren 2022

 • Arbetet med VR i undervisningen fortsätter på flera skolor
 • Vi börjar se fina resultat på elevernas språkutveckling i klasser som arbetat med VR
 • Datainsamling till doktorandstudier genomförs
 • Byggande av lektionspaket för att enkelt kunna låna upplevelsebaserad VR till högstadieklasser
 • Föreläsning under  Almedalsveckan

Hösten 2022

 • Fler skolor visar stort intresse och arbetet inkluderas i undervisningsutvecklingen på ytterligare tre enheter
 • Skolor visar intresse för lektionspaketen upplevelsebaserad undervisning
 • Vi vinner den nationella utmärkelsen Guldtrappan för vårt arbete

Våren 2023

 • Nätverksträffar för lärare i kommunen som undervisar med VR
 • Nystart för VR i förskolan, förstelärare undersöker hur de minsta barnen
 • Dalslundskolan 7-9 får stöd av Kvalitetsteamet för att utforska upplevelsebaserad VR i undervisningen
 • Vi genomför ett webbinarium med utgångspunkt från utmärkelse Guldtrappan
 • Vi deltar på Framtidens Lärande Väst med seminarier och workshops
 • Vi undersöker hur den senaste AI-tekniken kan stötta vårt arbete.
 • Vi arrangerar fler studiebesök för kommuner som är intresserade av vår verksamhet.
 • Vi kompletterar vår VR-utrustning för att möta ökad efterfrågan. Uppgraderar tekniken med Pico G3.

Läsåret 2023/2024

 • Arbetet går in i ett nytt skede där enheterna arbetar mer självständigt med kortare supportinsatser från Kvalitetsteamet.
 • De nya headseten Pico G3 ersätter på många enheter de äldre headseten med telefoner som skärmar.

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att klicka på knappen nedan godkänner du användandet av cookies.  Läs mer här