VR-piloterna

VR-piloterna

Piloter

Kommunen har utsett 28 piloter som under ett års tid ska utforska hur VR kan användas i undervisningen. Utgångspunkten för projektet är ett gemensamt utforskande där ingen äger svaret på frågan hur. Att integrera VR i undervisningen är till stor del outforskad mark och här är vi pionjärer.

Piloterna har ett stort engagemang för att utforska nya undervisningsmetoder och hög tolerans för att stöta på hinder på vägen. Hela projektet bygger på att integrera kunskap och erfarenheter från kommunens alla pedagogiska verksamheter. En gemensam Facebook-grupp har skapats och piloterna träffas i VR-caféer, nätverksträffar för erfarenhetsutbyte.

 

 

Hypoteser

Detta vill jag ha svar på?

Under påståendet Detta vill jag ha svar på har VR-piloterna hypoteser kring vad de trodde att VR skulle kunna ha för inverkan på deras undervisning och på barnens/elevernas lärande. 

”Hur kan VR-tekniken utmana eleverna i deras språkutveckling?
Går det att kombinera Kooperativt lärande med användandet av VR och använda det som ett naturligt inslag i undervisningen?”
Glenn – lärare mellanstadiet

”Jag vill ta reda på hur VR projektet kan användas för att stimulera och motivera elever till skaffa sig kunskap om hälsa samt motivera elever till att röra sig fysiskt.”
Olle – idrottslärare

”Jag vill ta reda på hur VR kan stärka elevernas talade språk. Genom att uppleva VR så tror jag att de kommer att gå över sina egna språkliga gränser för att kommunicera vad de ser.”
Madeleine – lärare SFI

”Jag vill ta reda på om eleverna utvecklar ämnesspecifika begrepp och kunskaper lättare genom att använda VR jämfört med om de inte använder tekniken.”
Kajsa – lärare åk 3

”Jag vill ta reda på hur VR kan skapa gemensamma upplevelser och erfarenheter i elevgruppen för att sedan bearbeta och utveckla, växa i sitt språk och sin erfarenhetsvärld.”
Julia – lärare åk 3

”Jag vill ta reda på om VR kan ge ökade språkkunskaper i tematiska arbete med förskolebarn.”
Anette – Förskollärare