Se, samtala och skapa

Se, samtala och skapa

Se, samtala och skapa

Att på allvar utforska hur uttryckssätt som fotografi och film kan användas för att skapa mening och lära innebär att förutsättningar för undervisning förändras och att nya frågor uppstår som kan handla om bedömning, upphovsrätt och praktiskt kunnande. På denna sidan har vi samlat resurser som kan stödja och utmana dig som vill förvalta våra erfarenheter och erövra nya.

Forum för visuell praktik

Forum för Visuell Praktik är en ideell förening med uppgift att bedriva bildningsverksamhet inom bildområdet utifrån ett konstnärligt perspektiv.

Läs mer

Filminstitutet

Filminstitutet skriver på sin hemsidan att de arbetar för att öka filmkunnigheten hos barn och unga i hela landet. På deras webbplats hittar du till exempel filmhandledningar och lektionsupplägg som kan användas när du ser och samtalar om film med sina elever. 

Läs mer

 

Filmriket

Filmriket skriver på sin hemsida att de främjar den demokratiska rättigheten att lära sig filmens språk genom att erbjuda resurser som kan öka ungas kreativa förmågor och digitala kompetens, och därmed även deras personliga utveckling. På denna plats kan du hitta såväl övningar inom filmskapande som filmer att se och samtala om tillsammans med dina elever.

Läs mer

 


 

VTS

VTS, Visual Thinking Strategies är en metod framtagen i samarbete mellan forskare och pedagoger. I vårt arbete med eleverna upplevde vi ett behov av att hitta en metod att arbeta med för att fördjupa samtalen om elevernas fotografier. Vi prövade då att använda frågorna framtagna av VTS och upptäckte att användningen av dem ledde till fördjupade samtal.

Läs mer

 

New York Times

För dig som har äldre elever och vill få inspiration till bilder att använda som utgångspunkt för undervisning rekommenderar vi dig att ta del av New York Times urval.

Läs mer

 

Patent- och registreringsverket

Patent- och registreringsverket har tagit fram material om upphovsrätt som riktar sig till elever och lärare i grundskolan.

Läs mer

 


 

Skolverket

På skolverket.se kan du hitta material som kan vara till stöd i ditt arbete, t ex:
Om upphovsrätt för bilder:

Läs mer

Om bild- och filmstöd i idrott och hälsa och de juridiska och pedagogiska aspekter som finns vid användandet av film i undervisningen:

Läs mer

 

 

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att klicka på knappen nedan godkänner du användandet av cookies.  Läs mer här