Teknik ÅK 4


Teknik ÅK 4

Text: Kerstin Johansson, Dalslundskolan, Åkarp

Kan eleverna dokumentera sin process i ”Stabila konstruktioner” i ämnet Teknik med hjälp av kameran och digitala verktyg?
Eleverna har fotograferat vid flera tillfällen under arbetsområdet för att kunna följa hur broarna vuxit fram efter tid och att skriva en kort text till – som en loggbok med bilder.

Elever i årskurs fyra har arbetat med ”Stabila/hållfasta konstruktioner”.

Här har eleverna lärt sig om olika material och vilken hållfasthet de har. Hur man kan bygga för att få något stabilt. Projektet har varit att bygga ”Broar”. Efter genomgång av olika brotyper och hur de teknisk är uppbyggda har elever skridit till verket mycket engagerade. Eleverna har arbetat i sin basgrupp om 3-4 elever. Eleverna har haft en projektbeskrivning att följa under processen. Kriterier för hur bron ska byggas.

Eleverna har varit väldigt ivriga för att få komma i gång med själva byggandet. Här kan man tänka att eleverna behöver lägga stor vikt vid skissen/ritningen först – innan de börjar bygga.

Att bygga en bro

Eleverna har först gjort en skiss som underlag, som senare blivit till en ritning, Därefter har eleverna fått ett bestämt antal glasspinnar och fått välja av annat material – det mesta återvinningsmaterial – toalettpappersrullar, äggkartong, kartonger, burkar m.m. Utöver detta har eleverna använt limpistoler, garn, sugrör och annat dekorationsmaterial.

Området har avslutats med en digital presentation, processdokumentation och en teknisk rapport/utvärdering.

Brobygget

Olika sätt att dokumentera processen – utdrag ur elevers presentationer och digitala loggböcker.


Dokumentation: Bro nr 5

Dag 1 och 2. Detta är vår ritning. Först gjorde vi en skiss och sen ritningen. Det tog lång tid. Vi satte ut mått. Bron fick vara 40 cm. Det ska bli en fackverksbro.

Dag 3. En del av materialet. Vi får använda olika verktyg och material. Dom här använder vi i vår grupp. Vi får inte klippa med den gula tången.

Dag 7. Vi har glömt att ta bilder men nu är bron nästan klar.

Slutresultatet!


Dokumentation: Bro nr 3

Här är skissen.

Första lektionen. Här hade vi börjat bygga. Vi tog kartongbitar och limmade ihop bitarna. Vi limmade på glasspinnar och gjorde fackverk (trianglar) med glasspinnar.

Andra veckan. Nu hade vi satt alla stolpar. Vi hade lagt till en till triangel och pelare och vi limmade fast en kartongbit som ska föreställa vatten.

Tredje veckan. Vi har satt glas på fackverket. Vi satte fast plastdelar för glaset och vi limmade fast sugrör och glitterfärg satte vi på kanterna.

Vecka 4. Nu har vi pyntat den klart. Vi satte fast papper på pelarna.

Sista veckan. Här har vi gjort så man kan köra upp på bron. Vi limmade fast påfart och avfart.


Fler exempel på broar och dokumentatonsunderlag

(Klicka på bilderna för att se dem i större format)

+ There are no comments

Add yours