Wander

WANDER 

Innehåll

Google Streetview i VR. Sök och navigera på en karta och dyk ner på olika ställen på jordklotet och upplev miljön där.

Trailer


Centralt innehåll Lgr22:

Geografi

  • Namn och läge på platser och regioner som är relevanta för studierna av geografiska förhållanden, mönster, processer och hållbarhetsfrågor.

Svenska

  • Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Engelska

  • Samtal, diskussion och skrivande där eleverna berättar, beskriver, instruerar och motiverar sina åsikter.
  • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, även i jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper.

Moderna språk

  • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används, även i jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper. Målspråkets utbredning i världen.

Modersmål

  • Strategier för skrivande av olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
  • Elevnära företeelser i områden där modersmålet talas i jämförelse med elevnära företeelser i Sverige.

Teknik

  • Hur komponenter och delsystem benämns och samverkar inom tekniska system, till exempel informations- och kommunikationsteknik och transportsystem.
  • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner samt betydelsen av materialens egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet.

I undervisning:

Språkundervisning: Muntligt och skriftlig beskrivande text, både inom skönlitterära genrer och faktatexter.

Geografi: Virtuellt besöka platser, länder eller regioner för att studera företeleser och naturbetingelser.

Teknik: besöka platser där eleverna kan identifiera tekniska system (ex transportsystem) och vilka delsystem/komponenter som samverkar i dessa. Dessutom är det möjligt att besöka platser för att studera olika byggnadskonstruktioner ex olika broar.


Verkar det intressant?

Du får möjlighet att låna hem ett par glasögon för att själv bilda dig en uppfattning om upplevelsen. Du kan även få stöd från någon från Kvalitetsteamet för att diskutera lektionsupplägg och vara ett stöd vid själva lektionen.

Läs mer här

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att klicka på knappen nedan godkänner du användandet av cookies.  Läs mer här