Nu har arbetet med att bygga ett nytt bad börjat!


Nu har arbetet med att bygga ett nytt bad börjat!

NCC är etablerade på arbetsplatsen och just nu pågår schaktning. Om några veckor påbörjas de första betongarbetena. Det första som gjuts är skyddsbetong som är ca 10 cm grovbetong som gör att arbetet med isolering och armering av betongplattan går smidigt och att kvalitén på arbetet blir hög.

Nya Burlövsbadet kommer bedriva en verksamhet och ha en funktion som lockar alla människor; oavsett ålder, kön eller etnicitet.  Temat för det fortsatta arbetet med innehåll och inredning är ”Liv och rörelse” som knyter an till målen för den kommande verksamheten och byggandet av det nya Burlöv med tågstation, skola och nya bostadsområden i närheten.

Målet är att Burlövs nya bad ska:

  • Vara en levande mötesplats för alla kommuninvånarna
  • Erbjuda besökare en hälsosam paus i vardagen
  • Vara en funktionell tränings- och simanläggning
  • Upplevas enkelt och nära av såväl kommuninvånare som kringliggande kommuner

Läs gärna mer om badet på insidan eller burlov.se där det snart kommer att finnas en egen sida om hur arbetet fortlöper.

Reia Sofiadotter Collberg, Kultur- och fritidschef