Plattform för att dokumentera och planera undervisning


Plattform för att dokumentera och planera undervisning

Under hösten har rektorer och arbetslagsledare i förskolan tillsammans med Kvalitetsteamet arbetat fram en plattform för att dokumentera och planera undervisning utifrån läroplanen i förskolan. Undervisningsloggen har testats i betaversion av arbetslagledare och efter återkoppling och revidering kommer den att läggas ut för bruk i kommunens förskolor under januari månad. Under våren kommer vi sedan testa oss fram vad gäller användning och processer i verksamhet för att detta verktyg ska få en reell betydelse för barnens undervisning i förskolan.

Loggen är framtagen utifrån ett politiskt uppdrag där vår nämnd inom 2 år önskar få en mer kvalitativ mätning av förskolans faktiska resultat.

Sandra Tauberman, Kvalitets- och utvecklingschef