Fritids- och föreningshus för unga


Fritids- och föreningshus för unga

En lokal på över 300 kvadratmeter, där de unga i Burlöv får möjlighet att påverka sin fritid med coachande vuxna till sin hjälp, blir förhoppningsvis verklighet redan i år.

– Vi vill ta vara på ungdomarnas egna initiativ och energi. Det kommer bli en utmaning, men det känns som ett väldigt roligt uppdrag, säger Johan Lönegård chef för Ungdomsgruppen i Burlöv.
Lokalen, som ligger på Dalbyvägen i Arlöv, ska vara ett fritids- och föreningshus främst för ungdomar, men öppet för alla.
– Arbetssättet bygger på vår vision om ungdomarnas delaktighet och deras makt över sin egen fritid. Vi har arbetat med enkäter, gruppdiskussioner och intervjuer, berättar Johan och betonar vikten av att de unga är med i hela processen.

Olika idéer har kommit fram från ungdomarna själva. Att driva kafé kom högt upp på listan, men det kräver kompetens inom olika områden. Johan menar att man för att lyckas med detta måste kunna ekonomi, hygien och vara barista. Här kommer ungdomarna att få coaching och utbildningar. Det ska även handla om återvinning såsom källsortering, kompostering och odling.
– De ska se hela ledet. Detta ger ungdomarna något att sätta på sitt cv. Givetvis kommer det vara under en begränsad tid så att det blir en rotation och många som får prova.

Flera av ungdomarna ville också ha en scen för musik, teater, speakers corner och film samt ett tyst rum där det finns möjlighet att plugga. En lärmiljö utanför skolan med böcker, en whiteboard och mötesrum.
Ungdomsgruppen ser fram emot att börja arbetet i det nya huset. De har under en tid arbetat med coachande, men att få blomma ut helt i detta tycker Johan känns viktigt och kul.
– Vi vill ta vara på ungdomarnas idéer. Vi ska vara närvarande, men med händerna på ryggen. Det kommer ta lite längre tid, men det blir en läroprocess.

Aktiviteterna, som är gratis, vänder sig främst till kommunens ungdomar, men alla är välkomna. Huset ska också fungera som ett nav för föreningar.
– Vi stänger inte ute människor och ser gärna nya målgrupper. Vi hoppas också på samarbete med övriga enheter inom kultur- och fritid, socialförvaltningen, föreningar och andra kommuner.

Reia Sofiadotter Collberg, Kultur- och fritidschef