Kan en kommun doktorera?


Kan en kommun doktorera?

Burlövs kommun har under de senaste åren arbetat medvetet med att utforska vad det innebär att utbildning ska vila på vetenskaplig grund. Bland annat har kommunens förstelärare använt sig av ett vetenskapligt förhållningssätt när de har undersökt delar av förskolornas och skolornas utvecklingsarbete. Kommunens lektor, Maria Söderling är numera också halvtidsanställd som doktorand på Malmö Universitet och undersöker hur kameran kan användas som verktyg för att skapa mening och för att lära.

Läs mer och se film om arbetet här