Måltidspedagoger inom förskolan


Måltidspedagoger inom förskolan

I början av höstterminen utbildades medarbetare på Östragården & Havrens förskola inom måltidspedagogik. Måltidspedagogik handlar om att integrera mat och måltid i den pedagogiska verksamheten. Metoden grundar sig i såväl mat- och måltidskunskap och pedagogik, som läroplanen och de nationella folkhälso- och miljömålen. Måltidspedagogik handlar framför allt om att kockar och pedagoger tillsammans arbetar med mat och måltider integrerat i den pedagogiska verksamheten, både teoretiskt och praktiskt. Det var en intensiv och lärorik utbildning med nya synsätt för de måltider man serverar.

Under hösten har arbetet bland annat uppmärksammats i Burlövstidningen och Sveriges Radio

Vi kommer fortsätta implementera måltidspedagogiken som arbetssätt på fler av våra förskolor under 2021. Plan för detta kommer tas fram i samråd med rektorsgruppen under januari månad. Där kommer också utses ett måltidsombud bland förskolepersonalen på varje förskola vars ansvar det kommer vara att främja aktiva lärmiljöer i samband med mat och måltider, gärna i samråd med köket.