Burlöv bygger Utmärkt Undervisning – en skola på vetenskaplig grund


Burlöv bygger Utmärkt Undervisning – en skola på vetenskaplig grund

Det pågår mycket framgångsrikt utvecklingsarbete på alla våra skolor. Nu startar också vår stora kommungemensamma satsning Burlöv bygger utmärkt undervisning. Redan innan sommaren genomförs det första utbildningstillfället för våra arbetslagsledare och blivande samtalsledare.

Skolutvecklingsarbetet i Bulövs skolor bygger på vetenskaplig grund och vi prioriterar satsningar med stöd i forskningen. Förutom satsningen på Burlöv bygger utmärkt undervisning har våra förstelärare genomfört årets undersökningar av undervisningen under ledning av vår lektor Maria Söderling. Detta bidrar i hög utsträckning till kunskaper om vilka effekter undervisningen får i olika klassrum.

Ett annat exempel är den doktorandstudie som genomförs på Dalslundskolan åk 4-6, också den under ledning av Maria Söderling tillsammans med rektor och lärare på skolan. Ett tredje exempel är VR-satsningen på Svenshögskolan som i nästa steg kommer att kopplas till en vetenskaplig studie. VR-satsningen på Svenshögskolan har också fått medial uppmärksamhet, med bland annat ett trevligt reportage i P4 Radio Malmöhus. Lyssna på klippet