Digital Kost


Digital Kost

Inom måltidsenheten fortsätter vi arbetet med att digitalisera vår verksamhet. Till läsårsstarten 21/22 kommer vi använda oss av ett nytt kostadataprogram som heter Aromi. Vårt kostdataprogram närings och kostnadsberäknar all den mat vi serverar. Programmet fungerar även som en beställningsportal för vår omsorg i Burlöv. Med det nya programmet gör det bland annat lättare att hantera specialkosten och minska det administrativa arbetet.

Vi har under våren implementerat ett nytt program för vår egenkontroll samt kvalitetsarbete. Tidigare var det papper och penna som gällde men nu kan man rapportera via sin mobil!

Måltidsenheten är med i ett projekt via Rise (Reserach Institute of Sweden) och andra kommuner och aktörer på den offentliga marknaden. Projektet heter ”Hållbar skolmat genom digitalisering” och det som fokuseras mest på är att få fram en modul där köken kan se aktuell elevnärvaro/frånvaro och inte laga för mycket mat.

Under hösten kommer vi delta i ytterligare ett projekt med Rise. Denna gång gäller det 3-D printad mat och riktar sig främst mot äldre som har tugg och sväljsvårigheter. Med 3-D printad mat kan man skriva ut mat så att det liknar ”vanlig” mat fast det är en speciell anpassad kost för de som har tugg och sväljsvårigheter och på så sätt minimera undernärdheten hos våra äldre.