Utbildningsplan 2022-2026


Utbildningsplan 2022-2026

Vilka är de högst prioriterade och viktiga områdena för att bygga Burlövs barn och elevers utbildning? Under närmare ett år har ett tätt och regelbundet arbete genomförts mellan nämnden och förvaltningen för att hitta och sammanställa en utbildningsplan. Syften, förväntade effekter och processer har diskuterats med stort engagemang och delaktighet. 

Arbetet mynnade ut i 6 prioriterade områden vilka avser att visa på viljeriktningar och säkerställa kvalitén för våra barn och elever, från förskolan till vuxenstuderande. 

  • Alla barn till förskolan
  • Språkutvecklande undervisning
  • Burlöv bygger kvalitativ undervisning för förskola och skola
  • Trygga miljöer
  • Kvalitativa övergångar
  • Rörelse och hälsa

   I december enades hela nämnden att ställa sig bakom “Utbildningsplan 2022-2026”

Ladda ner Utbildningsplanen som pdf

Läs mer här