Vi utvecklar ett levande kulturcentrum i Åkarp!


Vi utvecklar ett levande kulturcentrum i Åkarp!

Under 2021 öppnade en ny restaurang på Möllegården Kultur och en utredning har gjorts gällande hur Möllegården kan bli ännu mer levande genom att samla kulturverksamheten i Åkarp. 

Det förslag som ligger nu är att flytta av folkbiblioteket i Åkarp, som nu ligger på Dalslundskolan, till Möllegården kultur där samverkansvinster med övriga kulturverksamheter som skaparverkstad, scener, konferenslokaler och café/restaurang kan förstärka bibliotekets identitet.  

Även kulturskolans verksamhet i Åkarp kommer så småningom förläggas på platsen. För att få plats med folkbibliotek samt utveckla Möllegården till ett levande kulturcentrum kommer Charlotte Weibulls samling flyttas och förvaras på ett hållbart sätt. En första idéskiss har tagits fram av arkitekter och berörd personal.

Se planskissen här!