Mottagning av elever från Ukraina


Mottagning av elever från Ukraina

Mottagningen av nyanlända har fungerat bra och ca 15 elever från Ukraina i åldrarna 7-16 år, har tagits emot de senaste månaderna. Skolledningen lyckades tidigt att rekrytera personal som talar ukrainska, vilket har varit mycket värdefullt i det första mötet med barn och vårdnadshavare. Alla elever kommer att börja på sina nya hemskolor i augusti 2022.