Traumautbildning


Traumautbildning

I vår oroliga värld behöver all personal i elevhälsan vara väl utbildad i hur vi bäst bemöter våra barn och ungdomar som drabbats av stora påfrestningar och traumatiska upplevelser. För att bredda vår kompetens har all personal i centrala elevhälsan, samt kuratorer och specialpedagoger på våra skolor genomfört en tvådagarsutbildning med Rädda barnen i Traumamedveten omsorg. 

TMO (traumamedveten omsorg), är ett forskningsbaserat förhållningssätt som grundar sig i aktuell forskning om trauma och barns utveckling.