GoFar


GoFar

GoFar – Gemensamt Ordnad Fysisk Aktivitet på Recept

Under nästa år kommer Burlövs grundskolor få möjlighet att arbeta utifrån modellen GoFar (gemensamt ordnad fysisk aktivitet på recept). Konceptet är till för att elever ska hitta en fysisk aktivitet som de tycker om och som motiverar dem till att röra sig. Eleven väljer själv en Go-person på sin skola som får i uppgift att motivera och stötta eleven under recepttiden (3-6 månader). Skolans personal kommer att förberedas på att eventuellt bli utvald till Go-person och skolsköterskan är den som förskriver receptet.