Happy or Not


Happy or Not

Måltidsverksamheten har målsättningen att servera en god och näringsriktigt mål. För att mäta detta använder vi ett mätsystem som heter ”Happy or Not”.

Vi har mätt sedan 1 januari i år och gör det på fem skolor. Dalslundskolan, Vårboskolan, Tågarpsskolan, Humlemadskolan och Svenshögsskolan.

I januari hade vi en nöjdhet på 59 % och 9132 som har svarat.
I oktober hade vi en nöjdhet på 68 % och 25237 som har svarat.
Totalt ligger vi på 65 % nöjdhet och ca 180000 som har svarat.

Med den data vi får in bygger vi våra menyer. En populär rätt serveras oftare. En mindre populär rätt försvinner från menyn. Datan kan vi mäta varje dag och så långt ned på minutnivå. På så vis ser vi också vilka klasser som är mer eller mindre. Fredagar är den dagen man är mest nöjd med maten! Med den data vi får in bygger vi våra menyer. En populär rätt serveras oftare. En mindre populär rätt försvinner från menyn. Datan kan vi mäta varje dag och så långt ned på minutnivå. På så vis ser vi också vilka klasser som är mer eller mindre. Fredagar är den dagen man är mest nöjd med maten!