Ny biblioteksplan


Ny biblioteksplan

Burlöv har tar fram en ny biblioteksplan! Den sträcker sig över fyra år, från 2023 till 2026 och visar på de områden som biblioteksverksamheten i Burlöv ska fokusera på. Den gäller all biblioteksverksamhet i Burlöv det vill säga folkbiblioteken, skolbiblioteken, förskolebiblioteken och det arbete som sker i samarbete med socialförvaltningens boenden och verksamheter. Planen har arbetats fram av en arbetsgrupp bestående av deltagare från alla berörda verksamheter .

Genom grupparbete och workshops har det lyfts vad som var viktigt för förskolorna, vuxenutbildningen, grundskolor, LSS, boenden och folkbibliotek . Verksamheterna möter samma målgrupper och har liknande utmaningar i en kommun som vill mycket.

– Under kommande år ska vi hitta fler former för att tillsammans nå prioriterade målgrupper när det gäller läsfrämjande, läs- och språkförståelse och digital delaktighet, säger Bibliotekschef Helena Götesdotter. Exempel på aktiviteter är trygghet på nätet och källkritik, arbete för att få vårdnadshavare att läsa mer för sina barn genom bland annat evenemang och kapprumsbibliotek.