Burlövs kommun ingår under 2023 i en ny forskningsstudie i regi av Kairos Future


Burlövs kommun ingår under 2023 i en ny forskningsstudie i regi av Kairos Future

Inom några få år kommer kunskapsautomation att förändra de flesta kunskaps- och tjänstemannayrken. Generella AI-modeller som GPT3 har potential att helt omstöpa arbetslivet så som vi känner det. I detta nu skapas nya tjänster ovanpå dessa modeller i en aldrig tidigare skådad takt, tjänster för att stödja informationsinhämtning- och analys, text- och bildproduktion och mycket mer.

Hur förändras yrkesroller för olika tjänstemannagrupper, liksom arbetsmarknaden på sikt? Vilken blir människans roll? Hur påverkas chefsarbetet? Och hur kan vi som företag och organisationer dra nytta av alla möjligheter redan idag?

Burlövs kommun har valt att gå in i denna studie med ett fokus på utbildning och utveckling av förutsättningar för skola. Representanter för Burlöv är:

  • Rasmus Dalquist , lärare Tågarpskolan
  • Robert Lindqvist, lärare Dalslund 7-9
  • Johanna Segercrantz, rektor IM och Komvux
  • Sandra Tauberman, Kvalitets- och Utvecklingschef UKF