Lärarnas skolutvecklingskonferens


Lärarnas skolutvecklingskonferens

För fjärde gången höll Skånes Kommuner, FoU Skola i Lärarnas skolutvecklingskonferens som vänder sig till forsknings- och skolutvecklingsintresserade lärare, förskollärare och skolledare.

Syftet är att skapa en arena för professionellt lärande där deltagarna kan dela och på så sätt fördjupa, sina kunskaper och frågeställningar. Burlövs kommun representerades av Johan Lind, lärare i Kvalitetsteamet och Jenny Olsson Mohammad-Ali, förskolans utvecklingsstrateg.

Johans fokus var “ Lärande genom Virtual Reality-identifierade effekter av VR som bildstöd i undervisningen”. I detta sammanhang kan VR ses som ett förstärkt bildstöd eftersom eleven befinner sig i en 360°miljö och i denna kan läraren presentera bilder som leder eleverna mot ett önskat fokusområde.

Jennys föreläsning handlade om “Kvalitet i förskolans undervisning”, där hon berättade om ett omfattande utvecklingsarbete som synliggjort vikten av att skapa samsyn kring undervisningsbegreppet och de bakomliggande didaktiska frågorna hur, vad och varför.

Båda föreläsarna var mycket uppskattade inslag i årets konferens och om du blir intresserad av att veta mer så kontakta Johan och Jenny!


Klicka på bilderna för att se dem i full storlek