Hundpedagogsteam på Gymnasieenheten


Hundpedagogsteam på Gymnasieenheten
Licensierat Hundpedagogsteam finns nu på Gymnasieenheten i Burlöv! 

Såhär säger specialpedagog Åsa Johansson om sitt och skolhundens Sammis arbete i skolan:
Det är fantastiskt vad en hund kan bidra med i arbetet med eleverna tycker jag. Han kan möta elever helt utan krav på prestation och helt utan att bedöma någon. Det spelar ingen roll vem man är, hur man ser ut eller hur bra/dålig man känner sig på exempelvis räkna eller läsa. Sammi älskar dig ändå. Han lyssnar kravlöst och känner bara glädje över att träffa dig. Vi jobbar tillsammans som ett team där jag vill skapa en trygg och inkluderande miljö. Eleverna ska känna sig betydelsefulla och omtyckta.

För mig fungerar Sammi som en länk mellan mig och eleverna och han hjälper mig att bygga den viktiga och förtroendefulla relationen med eleverna som jag tycker är så viktig.

Många elever vi möter kan ha haft en tuff skolgång med många ”misslyckanden” bakom sig. Många gånger finns det en problematisk skolfrånvaro med från tidigare. Då tycker jag det är viktigt att de får möta någon som inte kritiserar eller bedömer. Sammi hjälper mig att skapa en stödjande miljö för eleverna och att förhoppningsvis öka både välmående hos eleven och motivationen för skolan.