National Geographic Explore VR

National Geographic Explore VR

National Geographic Explore VR

Innehåll

I den här VR-upplevelsen är du på två olika uppdrag för National Geographic. Du ska dokumentera en koloni av Kejsarpingviner på Antarktis och fotografera ruinerna från inkariket i Machu Picchu. Text och röster på engelska.

Trailer


Centralt innehåll Lgr22:

Biologi

  • Lokala och globala ekosystem. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser.
  • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt samt hur man på individ- och samhällsnivå kan främja hållbar utveckling. Betydelsen av biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Geografi

  • Rumslig utbredning av sårbara platser på jorden, till exempel områden som riskerar att återkommande drabbas av översvämningar, torka eller jordbävningar.
  • Namn och läge på platser och regioner som är relevanta för studierna av geografiska förhållanden, mönster, processer och hållbarhetsfrågor.
  • Vad klimat är och faktorer som påverkar klimatet. Människans påverkan på klimatet och konsekvenser av klimatförändringar för människa, samhälle och natur i olika delar av världen.

Historia

  • Framväxten av högkulturer i olika delar av världen, till exempel i Afrika, Amerika och Asien. Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.

Svenska

  • Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Engelska

  • Samtal, diskussion och skrivande där eleverna berättar, beskriver, instruerar och motiverar sina åsikter.

I undervisning:

I Biologi när man undervisar om olika ekosystem, kan kombineras med Nature Treks VR.
I språkundervisningen kan eleverna få i uppgift att skriva ett reportage.

Historia: kring arbetet med högkulturer och specifikt inkariket.


Verkar det intressant?

Du får möjlighet att låna hem ett par glasögon för att själv bilda dig en uppfattning om upplevelsen. Du kan även få stöd från någon från Kvalitetsteamet för att diskutera lektionsupplägg och vara ett stöd vid själva lektionen.

Läs mer här

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att klicka på knappen nedan godkänner du användandet av cookies.  Läs mer här