Nature Treks VR

Nature Treks VR

Nature Treks VR

Innehåll

I Nature Treks VR kan du välja mellan nio olika natursköna miljöer. I dessa miljöer kan du förflytta dig runt och interagera med miljön; plantera träd, mata djuren och växla mellan natt och dag.

Trailer


Centralt innehåll Lgr22:

Svenska

  • Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Engelska

  • Samtal, diskussion och skrivande där eleverna berättar, beskriver, instruerar och motiverar sina åsikter.

Moderna språk

  • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

ModersmåL

  • Strategier för skrivande av olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Biologi

  • Lokala och globala ekosystem. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser. Fotosyntes, cellandning, materiens kretslopp och energins flöden.

Geografi

  • Rumslig utbredning av sårbara platser på jorden, till exempel områden som riskerar att återkommande drabbas av översvämningar, torka eller jordbävningar. 
  • Namn och läge på platser och regioner som är relevanta för studierna av geografiska förhållanden, mönster, processer och hållbarhetsfrågor.

I undervisning:

Genom att låta eleverna befinna sig i olika miljöer kan man inspirera eleverna till berättande och skrivande.

I Biologi när man undervisar om olika ekosystem, kan kombineras med National Geographic Explore VR.


Verkar det intressant?

Du får möjlighet att låna hem ett par glasögon för att själv bilda dig en uppfattning om upplevelsen. Du kan även få stöd från någon från Kvalitetsteamet för att diskutera lektionsupplägg och vara ett stöd vid själva lektionen.

Läs mer här

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att klicka på knappen nedan godkänner du användandet av cookies.  Läs mer här