VR-piloterna


VR-piloterna

I Burlövs kommun följer vi teknikutvecklingen med stor nyfikenhet och ser det som vårt uppdrag att vara på nya arenor där våra barn och elever också befinner sig. Vi ser det som ett naturligt steg att nu utforska de möjligheter som VR kan ge undervisningen och hur det genom genomtänkt undervisning kan påverka lärandet. Vi vill stimulera till språkutveckling och till fördjupad förståelse för centrala begrepp i undervisningen och har tror vi att VR kan vara till stor hjälp.

Vi har idag 28 piloter, från förskola till SFI, som ska utforska hur VR kan användas i undervisningen. Utgångspunkten för projektet är ett gemensamt utforskande där ingen äger svaret på frågan hur. Att integrera VR i undervisningen är till stor del outforskad mark och här är vi pionjärer. Våra piloter har dock operativt stöd för genomförande och planering av undervisning tillsammans med Olle Strömbeck från Kvalitetsteamet.

Piloterna har ett stort engagemang för att utforska nya undervisningsmetoder och hög tolerans för att stöta på hinder på vägen. Hela projektet bygger på att integrera kunskap och erfarenheter från kommunens alla pedagogiska verksamheter.

https://www.burlovevent.se/vr/

Sandra Tauberman, Kvalitets- och utvecklingschef